Welkom bij de vrijwillige Brandweer Bladel

Het bestrijden van branden was in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Vrijwel elke gemeente had ook een eigen brandweerkorps. Vanaf 1 januari 2014 vallen echter alle brandweerkorpsen wettelijk onder een veiligheidsregio en zijn dus geen gemeentelijk brandweerkorps meer.

Brandweer Bladel valt onder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin zij samen met  GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden

 

  Veiligheidsregio Brabant-ZuidoostBrandweer Brabant Zuidoost

 

 GHOR Brabant-Zuidoost

 


De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid.

 

De brandweer houdt zich naast de basisbrandweerzorg ook bezig met specialistische taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gaspak- en chemicaliënpakteams en grootwatertransport.

 
 

 

 

 fotografie: Paul van Woerkum

Disclamer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Deze website is een particulier initiatief. Ga voor de officiële website van Brandweer Brabant-Zuidoost naar www.brandweer.nl/brabant-zuidoost . Brandweer Bladel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

 

 

 

 

 

 

 

Actuele meldingen

Webdesign door GSD