Welkom bij de vrijwillige Brandweer Bladel

Het bestrijden van branden was in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Vrijwel elke gemeente had ook een eigen brandweerkorps. Vanaf 1 januari 2014 vallen echter alle brandweerkorpsen wettelijk onder een veiligheidsregio en zijn dus geen gemeentelijk brandweerkorps meer.

Brandweer Bladel valt onder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin zij samen met  GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden

 

  Veiligheidsregio Brabant-ZuidoostBrandweer Brabant Zuidoost

 

 GHOR Brabant-Zuidoost

 


De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid.

 

De brandweer houdt zich naast de basisbrandweerzorg ook bezig met specialistische taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gaspak- en chemicaliënpakteams en grootwatertransport.

 
 

 

 

 fotografie: Paul van Woerkum

 

 

Actuele meldingen

Webdesign door GSD